חדר ישיבות אקוסטי

בניית חדר ישיבות אקוסטי בתוך מפעל עובד ופעיל