התיכון העירוני ע"ש בליך רמת גן

תוספות בנייה בתיכון חדש; בניית מבנה בנייה קלה דו-קומתי