תיכון אלון (לשעבר תיכון חדש) רמת גן

שיפוץ מבנה וחצר